Eventy

Kongres Kultury Polskiej 2019 – panel 1.

Eventy | 1 h 15 min

Kongres Kultury Polskiej 2019 – panel 2.

Eventy | 54 min.

Kongres Kultury Polskiej 2019 – panel 3.

Eventy | 55 min.

Kongres Kultury Polskiej 2020 – panel 1.

Eventy | 1 h 5 min.

Kongres Kultury Polskiej 2020 – panel 2.

Eventy | 1 h 5 min.

Kongres Kultury Polskiej 2020 – panel 3.

Eventy | 57 min.

Kongres Kultury Polskiej 2020 – panel 4.

Eventy | 1 h 4 min.

ignisDei – Inauguracja

Eventy | 11 min.

ignisDei – Retoryka jako kluczowa umiejętność współczesnego świata

Eventy | 33 min.

ignisDei – Nieustanne pomnażanie

Eventy | 29 min.

ignisDei – Rola lidera w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego | Panel

Eventy | 1 h

ignisDei – Kiedy stajesz się liderem

Eventy | 27 min.

ignisDei – Wizerunek lidera. Kluczowe wyzwania i błędy w budowaniu wizerunku i relacji

Eventy | 33 min.

ignisDei – Czego nauczyłem się jeżdżąc motocyklem

Eventy | 23 min.

ignisDei – Być liderem w firmie. Między delegacją a abdykacją

Eventy | 28 min.

ignis Dei – Kultura organizacji, czyli co się sprawdza w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Eventy | 35 min.

ignisDei – Podsumowanie

Eventy | 2 min.

STREFA CHWAŁY online – Emilia i Łukasz Iżykowie

Eventy | 16 min.

STREFA CHWAŁY online – o. Andrzej Bujnowski OP

Eventy | 11 min.

STREFA CHWAŁY online – Monika i Marcin Gomułkowie

Eventy | 12 min.

STREFA CHWAŁY online – Marcin Zieliński

Eventy | 35 min.

Strefa Chwały 2020 – abp Grzegorz Ryś

Eventy | 35 min.

Strefa Chwały 2020 – ks. Rafał Jarosiewicz

Eventy | 28 min.

Strefa Chwały 2020 – Marcin Zieliński

Eventy | 23 min.

Strefa Chwały 2020 – Marek Jurek

Eventy | 26 min.

Strefa Chwały 2020 – o. Andrzej Bujnowski OP

Eventy | 42 min.

Strefa Chwały 2020 – o. Tomasz Nowak OP

Eventy | 28 min.

Strefa Chwały 2020 – Tomasz Samołyk

Eventy | 23 min.